Log ind   |  
Skærbæk Vandværk Amba Minimer

Sådan kommer du i kontakt med Skærbæk Vandværk Amba

Skærbæk Vandværk Amba
Brøns Skovvej 2 A,
6780 Skærbæk


Bemærk!
e-mail: info@skaerbaekfjernvarme.dk Vandværket ligger på vestkysten mellem Tønder og Ribe


Tlf nr. 74753611


 

 

Regulativ Minimer

Ved at klikke på nedenstående link popper en PDF udskrift op af det gældende regulativ.

Regulativ for Skærbæk Vandværk.

Stikledninger / jordledninger
Fra hovedledningen i gaden og ind til skel benævnes ledningen i regulativet for en stikledning.
Ledningens fortsættelse fra skel og ind i huset benævnes i regulativet for en jordledning.

Vandværkets vedligehold og ansvarsgrænse omfatter stikledningen, det vil sige fra hovedledning i gaden og til skel.

Forbrugerens ansvarsområde omfatter jordledning fra skel, målerbrønde og stophaner inde på grunden.
Det vil sige, at vedligeholdelsespligten på jordledningen med installationer er forbrugerens, og at udgifter i forbindelse med udbedring af utætheder i samlinger, afspærringsventiler og stophaner inde på grunden, samt udgifter med vandspild ved brud / utætheder skal afholdes af forbrugeren.

I landområder gælder der ved lange stikledninger lidt andre regler.

Kuglehanen i tilgangen i målerbrønde vedligeholdes dog af Skærbæk Vandværk.
Copyright Rambøll Danmark A/S